Skip to content

supervisions

Les treballadores del món social ens movem en contextos institucionals violents, on sovint acompanyem a persones que pateixen a les que el sistema fa responsable de les seves situacions.
Els espais de supervisió permeten aturar-nos per reflexionar sobre els contextos institucionals, sobre les nostres pràctiques així com sobre la posició que ocupem i l’impacte que aquesta té en nosaltres.

Oferim sessions puntuals, mensuals o trimestrals.

ètica de les cures en les organitzacions

Som éssers socials interdependents. No hi ha una única manera vàlida d’existir, tenim necessitats diverses. Per participar d’una organització, ha d’existir la possibilitat. Les cures són el treball necessari que ens sosté com a persones i ens permet viure. Les organitzacions han de tenir en compte aquestes condicions per tal de sostenir-se en el temps a mitjà i a llarg termini. Proposem treballar aspectes com la identitat de l’entitat, l’organització, el relleu o els rols de poder, així com oferir eines, metodologies o coneixements que serveixin per a crear col·lectivament una ètica compartida.

Formacions dirigides a entitats, assemblees, grups o organitzacions que vulguin repensar la forma en què s’organitzen per fer-la més sostenible.
Expliqueu-nos què és el que us agradaria treballar i nosaltres dissenyarem una formació a mida.

El format de les formacions pot ser de 2 a 8 hores, i entre d’altres es treballen els següents temes:

          Ideari

          Organització

          Participació

          Relleu

          Comunicació

          Planificació estratègica

          Ètica de la cura

          Lideratges i rols de poder

          Malestars i salut emocional

– Discursos i pràctiques capitalistes en l’organització

Acompanyaments dirigits a entitats, assemblees, grups o organitzacions, pensats per anar una mica més lluny que les formacions. Si la teva entitat, assemblea, grup o organització vol repensar de manera profunda la manera en què s’organitza, permet l’entrada de noves persones, gestiona els rols de poder, es comunica tan endins cap enfora, o una mica de cada, i a més a més voldríeu que us acompanyéssim en aquest procés… aquest és el vostre format! A diferència de les formacions, els acompanyaments també compten amb hores de coordinació, on persones responsables o grups de treball poden treballar paral·lelament a les sessions grupals.

Els acompanyaments han de tenir un mínim de 8 hores grupals i 4 hores de coordinació, i una extensió en el temps de com a màxim un any.

 

resposta col·lectiva enfront al conflicte

Vivim en un món que permet i alimenta violències estructurals que ens travessen individualment i, també, a les nostres organitzacions. No només opera a través de dinàmiques discriminatòries específiques (masclisme, racisme, classisme, capacitisme), sinó que impregna la manera de relacionar-nos entre iguals. Cada cop més assemblees i entitats opten per responsabilitzar-se de la prevenció i la gestió de les violències i els conflictes que passen en el seu dia a dia o en els seus actes. Proposem crear una ètica col·lectiva o processos de justícia i servir-nos d’eines populars que estiguin al nostre abast: protocols, punts liles, planificació estratègica i reducció de riscos, entre d’altres.

Formacions dirigides a entitats, assemblees, grups o organitzacions que vulguin formar-se, repensar o començar un procés de resolució de conflictes, abordatge i prevenció de les violències o idear un procés de justícia. Expliqueu-nos què és el que us agradaria treballar i nosaltres dissenyarem una formació a mida.

El format de les formacions pot ser de 2 a 8 hores, i entre d’altres es treballen els següents temes:

–          Violències estructurals

–          Conceptualitzacions de la violència

–          Gestió de conflictes

–          Posicionar-se: crear una ètica col·lectiva

–          Espais segurs i espais amb garanties

–          Protocol·litzacions

–          Justícia Restaurativa

–          Punts Liles

Acompanyaments dirigits a entitats, assamblees, grups o organitzacions, pensats per anar una mica més lluny que les formacions. Si la teva entitat, assemblea, grup o organització vol adquirir eines per gestionar conflictes i incorporar-les l’estructura bàsica de l’entitat, vol identificar i aprendre pràctiques preventives, vol crear un protocol d’abordatge de violències i conflictes o pensar com crear espais més segurs en els seus actes nocturns, i a més a més voldríeu que us acompanyéssim en aquest procés… aquest és el vostre format! A diferència de les formacions, els acompanyaments també compten amb hores de coordinació, on persones responsables o grups de treball poden treballar paral·lelament a les sessions grupals.

Els acompanyaments han de tenir un mínim de 8 hores grupals i 4 hores de coordinació, i una extensió en el temps de com a màxim un any.