Skip to content

formació presencial

Formació dissenyada per a l’aprofundiment teòric i reflexiu sobre la mort, els dols i les pèrdues, així com l’acompanyament durants els processos de dol. L’objectiu de les formacions és dotar a les persones participants d’una base teòrica i reflexiva que contribueixi en trancar el tabú de la mort, altres pèrdues i els dols des d’una perspectiva comunitària i col·lectiva.
Dirigida a tot tipus de persones que estiguin interessades en la temàtica, així com per a professionals que es dediquin a l’acompanyament.

A part de la formació oberta que oferim periòdicament, aquesta també pot ser a demanda per equips de professionals segons les seves necessitats.

Formació presencial d’un total de 12h (9h presencials i 3h de treball a casa) en 3 sessions de 3h en setmanes consecutives. (120€/persona)

formacions a AFAs

Per acompanyar a infants i joves amb la mort i en processos de dol neccessitem saber com viuen la mort i les pèrdues segons les diferents etapes evolutives, com ens relacionem amb la mort nosaltres com a adults i referents dels més petits, quin llenguatge utilitzem, com ho podem fer perquè no sigui un tabú a casa abans que ens hi trobem. L’objectiu de les formacions i xerrades és adquirir eines i recursos per a poder parlar de la mort i acompanyar als infants i joves en processos de dol i pèrdues.

 

Les formacions i xerrades estan adreçades a famílies per abordar l’acompanyament sobre la mort i els processos de dol d’infants i joves.

tallers escolars

Els tallers escolars amb infants i joves a l’aula, possibiliten compartir experiències, vivències, emocions, creences i reflexions entorn la mort, els dols i les pèrdues. Des d’edats primerenques la mort també ocupa un pensament recorrent i donar-li espai possibilita trencar el tabú i generar nous itineraris i noves maneres de relacionar-se amb la vida i la mort. L’objectiu és apropar la pedagogia de la vida i la mort a l’aula des de totes les vessants possibles i de forma transversal.

 

Va adreçat a totes les escoles i centres educatius que vulguin treballar a l’aula la pedagogia de la vida i la mort.

 

Taller d’una hora de durada adaptable a totes les edats, ja que la metodologia de treball permet amotllar-se a totes les etapes del desenvolupament d’infants i joves.

 

grups de dol

Degut al tabú que és la mort, socialment es tendeix a negar o invisibilitzar els processos de dol, fet que dificulta a les persones que s’hi troben poder-los elaborar amb la naturalitat i l’acompanyament necessari. Viure qualsevol tipus de pèrdua et confronta alhora que et compromet amb la propia vida, es poden obrir diferents interrogants i es fa evident la necessitat de compartir el procés de forma acompanyada i respectuosa, sense judici. 


Els grups de dol es plantegen com una oportunitat d’exploració col·lectiva de pors, culpes, judicis, desitjos i incomprensions. L’objectiu dels grups de dol és socialitzar les experiències relacionades amb les pèrdues en un entorn segur per poder-les resignificar adaptant-nos a una nova realitat.

 

acompanyament

Entendre els dols com a processos emocionals naturals ens permet considerar-nos agents actives en aquest temps d’adaptació davant una pèrdua. No hi ha dols iguals, tothom els viu de formes diferents i una mateixa persona pot transitar dols molt diversos durant la seva vida. La paraula “dol” prové del terme llatí “dolos”, que significa “dolor”. El dolor i el buit que cada persona sent és proporcional a la pèrdua que li ha tocat viure. Els processos de dol poden activar o eixamplar interrogants, pors i angoixes, però també certeses, conviccions i saviesa. El buit que deixa cada pèrdua també es pot viure com una oportunitat per entendre el que sentim i per a qui ho sentim, què necessitem i què volem davant aquest període de trencament, canvi i transformació. 


Oferim acompanyaments a famílies, grups d’amistats, col·lectius diversos… entorns on s’ha viscut una pèrdua amb l’objectiu d’oferir eines i estratègies per l’abordatge i l’elaboració del dol.